ID bài viết : 00152658 / Sửa lần cuối : 08/02/2019

Hình ảnh bị bóp méo hoặc hình ảnh và âm thanh không đồng bộ hóa khi đang sử dụng phản chiếu màn hình.

Hình ảnh bị bóp méo hoặc hình ảnh và âm thanh không đồng bộ hóa khi đang sử dụng phản chiếu màn hình.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Những gợi ý sau xác định những nguyên nhân đang gây ra việc hình ảnh bị bóp méo hoặc không đồng bộ video và âm thanh khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình của TV.

  • Tính năng Phản chiếu màn hình sử dụng các tín hiệu tần số 2,4 GHz cho kết nối không dây. Nếu tần số tín hiệu này gặp các môi trường nhiễu và ồn ào, đôi khi xung đột có thể xảy ra. Mặc dù chúng tôi đã thực hiện biện pháp đối phó giảm tiếng ồn để cải thiện chất lượng hình ảnh, nhưng phần mềm TV của chúng tôi không thể đảm bảo rằng không mất gói tin trong khi truyền.
  • Các thiết bị không dây, chẳng hạn như router, điện thoại không dây, bộ thu TV không dây, radio, máy ảnh không dây, thiết bị Bluetooth, hoặc lò vi sóng, phát sóng radio mạnh có thể làm gián đoạn việc Phản chiếu màn hình. Chúng tôi khuyến cáo các thiết bị không dây này nên được đặt cách xa TV và điện thoại di động trong khi thực hiện Phản chiếu màn hình.
  • Hãy thử một thiết bị di động khác hoặc khởi động lại thiết bị di động nếu mất kết nối hoặc nếu màn hình phản chiếu vẫn còn bị bóp méo hoặc không đồng bộ.