ID bài viết : 00151554 / Sửa lần cuối : 15/06/2016

Không thể sử dụng tính năng trình duyệt.

Không thể sử dụng tính năng trình duyệt.

    Hãy cập nhật bản cập nhật phần mềm mới nhất phiên bản v9.103 qua cập nhật bằng USB cho TV của bạn .

    Thực hiện theo các bước dưới đây để thực hiện cập nhật phần mềm:

    • Đi đến Sony Support Website download tab
    • Thực hiện theo các hướng dẫn trên trang web để tải về các bản cập nhật cho một ổ đĩa flash USB và thực hiện cập nhật trên TV của bạn.

    Để biết thêm thông tin về cách thực hiện cập nhật phần mềm, tham khảo tại đây .