ID bài viết : 00150440 / Sửa lần cuối : 12/04/2017

Sau khi cập nhật phần mềm, TV không thể khởi động với đèn LED xanh hoặc tự khởi động lại nhiều lần.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Sau khi cập nhật phần mềm, TV không thể khởi động với đèn LED xanh hoặc tự khởi động lại nhiều lần.

Nếu bạn gặp phải các triệu chứng đề cập ở trên, vui lòng nhấp vào đây để liên hệ với chúng tôi.