ID bài viết : 00149674 / Sửa lần cuối : 07/12/2020

Làm cách nào để cài đặt tiếng Trung hoặc tiếng Ấn Độ làm ngôn ngữ bàn phím mặc định?

  Để sử dụng bàn phím tiếng Trung hoặc tiếng Ấn Độ cho Android TV, bạn cần phải cài đặt bàn phím ngôn ngữ sau đây từ Google sẵn có trên Google Play Store. Các bàn phím ngôn ngữ sẵn có là:

  • Bàn phím nhập Bính âm của Google
  • Bàn phím Indic của Google**

   

  Làm theo các bước dưới đây để cài đặt và đặt tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Ấn Độ làm bàn phím mặc định.

   

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa để truy cập Menu chính. Cuộn xuống Apps (Ứng dụng) và chọn biểu tượng Google Play Store.

   máy tính để bàn

  2. Tìm mục Keyboard (Bàn phím) và tìm Google Pinyin Input (Bàn phím nhập Bính âm của Google) hoặc Google Indic keyboard (Bàn phím Indic của Google).
   máy tính để bànmáy tính để bàn
  3. Cài đặt Google Pinyin Input (Bàn phím nhập Bính âm của Google) hoặc Google Indic keyboard (Bàn phím Indic của Google).  Làm theo hướng dẫn trên màn hình Tivi.
   máy tính để bàn máy tính để bàn
  4. Khi cài đặt xong, nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa để truy cập Menu chính. Chọn Settings (Cài đặt).

   máy tính để bàn
    
  5. Chọn Keyboard (Bàn phím) trong System Preference (Tùy chọn hệ thống).

   máy tính để bàn
    
  6. Chọn Current Keyboard (Bàn phím hiện tại).

   máy tính để bàn
    
  7. Bạn có thể thấy bàn phím đã tải xuống. Chọn tùy chọn mà bạn muốn sử dụng.

   máy tính để bàn

   

  Để thay đổi sang bàn phím ngôn ngữ khác, hãy làm theo các bước dưới đây:

   

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa để truy cập Menu chính. Chọn Settings (Cài đặt).

   máy tính để bàn
    
  2. Chọn Keyboard (Bàn phím) trong System Preference (Tùy chọn hệ thống).

   máy tính để bàn
    
  3. Chọn Current Keyboard (Bàn phím hiện tại).

   máy tính để bàn
    
  4. Bạn có thể thấy danh sách bàn phím với loại/ngôn ngữ khác hiện có. Chọn bàn phím mà bạn muốn sử dụng.

   máy tính để bàn

   

  **Bàn phím Indic của Google bao gồm:

   

  • Bàn phím tiếng Anh
  • Bàn phím tiếng Assam
  • Bàn phím tiếng Bengali
  • Bàn phím tiếng Gujarati
  • Bàn phím tiếng Hindi
  • Bàn phím tiếng Kannada
  • Bàn phím tiếng Malayalam
  • Bàn phím tiếng Marathi
  • Bàn phím tiếng Odia
  • Bàn phím tiếng Punjabi
  • Bàn phím tiếng Tamil
  • Bàn phím tiếng Telugu