ID bài viết : 00147389 / Sửa lần cuối : 22/04/2016

Máy chiếu di động không sạc được.

Máy chiếu di động không sạc được hoặc không giữ sạc.

  Thực hiện theo các bước sau nếu bạn đang gặp khó khăn khi sạc máy chiếu:

  1. Kết nối máy chiếu với bộ chuyển đổi nguồn điện một chiều (model bộ chuyển đổi nguồn USB tùy chọn: CP-AD2).
  2. Bấm và giữ nút nguồn trong vài giây cho đến khi đèn sạc (màu trắng) bật.
  3. Ngắt kết nối của kết nối micro USB (nguồn) từ máy chiếu.
  4. Kết nối lại các kết nối micro USB với máy chiếu.
  5. Máy chiếu sẽ bắt đầu quá trình sạc bình thường

  Nếu bạn đã cẩn thận làm theo các bước trên và máy chiếu, không sạc được hoặc pin không giữ mức sạc, có thể yêu cầu dịch vụ.