ID bài viết : 00150418 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Âm thanh bị bỏ qua khi tôi đang nghe nhạc bằng tai nghe tương thích với LDAC.

  Âm thanh bị bỏ qua khi tôi đang nghe nhạc bằng tai nghe tương thích với LDAC.

  Âm thanh có thể bỏ qua khi điện thoại thông minh của bạn hoặc thiết bị Wi-Fi đang thực hiện giao tiếp xung quanh thiết bị vì LDAC truyền tải rất nhiều thông tin. Nếu bạn sử dụng các thiết bị trong một môi trường như vậy, thay đổi các thiết lập chất lượng Phát lại của thiết bị được kết nối với máy, chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc Walkman, từ Prioritize Sound Quality sang Prioritize Connection.

  Hướng dẫn thay đổi các thiết lập chất lượng phát lại. (Walkman "NW-A20" được sử dụng như là một ví dụ)

  1. Từ menu chính, chọn Settings
  2. Chọn Bluetooth Settings
  3. Chọn Select tại Wireless Playback Quality
  4. Khi các mục sau đây sẽ xuất hiện, chọn Prioritize Connection hoặc những mục tương tự mà có thể ngăn việc bỏ qua âm thanh.
   LDAC (Prioritize Sound Quality) / LDAC(Standard) / LDAC (Prioritize Connection) / aptX / SBC (Prioritize Sound Quality) / SBC (Prioritize Connection)