ID bài viết : 00146852 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Không sử dụng được chức năng Điều khiển chuyển động của ứng dụng Fiestable.

  Chức năng Điều khiển chuyển động của ứng dụng Fiestable chỉ tương thích với điện thoại thông minh có cảm biến con quay.
  LƯU Ý: Để biết chi tiết về thông số kỹ thuật của điện thoại thông minh, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm điện thoại thông minh.

  Tham khảo trang web ứng dụng để biết thông tin chi tiết về ứng dụng Fiestable hoặc Music Center (SongPal)
  Ứng dụng Fiestable

  Ứng dụng Music Center (Song Pal)

  LƯU Ý: Ứng dụng này có thể không sẵn có ở một số quốc gia/khu vực.