ID bài viết : 00151630 / Sửa lần cuối : 04/03/2019

Tôi có thể đặt một trang web làm trang chủ của Trình duyệt Internet hay không?

  Trình duyệt Internet(*) không có cài đặt Trang chủ.
  *Tên chính thức của Trình duyệt Internet là Trình duyệt Internet Vewd (trước đây là Opera).

  Tuy nhiên, bằng cách sử dụng chức năng quay số nhanh, bạn có thể dễ dàng mở các trang ưa thích.


  Quay số nhanh là gì?

  • Cân nhắc các trang người dùng thường sử dụng nhất     
  • Cho phép quảng cáo một số trang web nhất định (do vị trí tốt hơn và dễ truy cập) - như tính năng tải trước 
  • Cũng cho phép chúng tôi thay đổi  
  • Các mục Quay số nhanh hiển thị trên phần tab mới


  Quá trình cài đặt như sau.

  1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HOME.
  2. Đối với riêng Android™ 8.0: Chọn Apps (Ứng dụng).
  3. Trong danh mục Apps (Ứng dụng), chọn Internet Browser (Trình duyệt Internet).
  4. Truy cập trang mong muốn trong Trình duyệt Internet.
  5. Điều chỉnh con trỏ với menu ở trên cùng của màn hình.
  6. Chọn biểu tượng Vewd.
  7. Chọn Add to Speed Dial (Thêm vào quay số nhanh).

   

  *Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.