ID bài viết : 00151630 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Tôi có thể đặt một trang web làm trang chủ của Trình duyệt Internet Vewd (Opera) không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Trình duyệt Internet Vewd (trước đây gọi là Opera) không có cài đặt Trang chủ.
Tuy nhiên, bằng cách sử dụng chức năng quay số nhanh, bạn có thể dễ dàng mở các trang ưa thích.

LƯU Ý:
Quay số nhanh là gì?
- cân nhắc các trang người dùng thường sử dụng nhất     
- cho phép quảng cáo một số trang web nhất định (do vị trí tốt hơn và dễ truy cập) - như tính năng tải trước 
- cũng cho phép chúng tôi thay đổi  
- Các mục Quay số nhanh hiển thị trên phần tab mới

Quá trình cài đặt như sau.

  1. Truy cập trang mong muốn trong Trình duyệt Internet Vewd.
  2. Điều chỉnh con trỏ với menu ở trên cùng của màn hình.
  3. Chọn biểu tượng Vewd.
  4. Chọn Add to Speed Dial (Thêm vào quay số nhanh).