ID bài viết : 00144071 / Sửa lần cuối : 18/03/2016

Vỏ bọc tại phần đế của tai nghe neckband bị tách rời ra.

  Vỏ bọc tại phần đế của neckband bị tách rời ra.

  Nếu vỏ bọc của neckband bị tách rời, lắp lại như sau

  1. Canh thẳng hàng đường rãnh trên vỏ bọc của neckband với phần nhô ra trên tai nghe và chỉnh cho chúng khớp với nhau.


   Image
  2. Lắp chắc vỏ bọc vào thân tai nghe xoay 45 độ để khóa nó.
   Vặn nắp đậy cho đến khi nó kêu cờ lích.


   Image