ID bài viết : 00151624 / Sửa lần cuối : 17/06/2016

Hướng dẫn thiết lập ngôn ngữ khác cho Talkback ngoài tiếng Anh.

  Hướng dẫn thiết lập ngôn ngữ khác cho Talkback ngoài tiếng Anh.

  Kết nối Internet sau đó làm theo hướng dẫn dưới đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Language trong mục SYSTEM PREFERENCES.
  4. Chọn ngôn ngữ bạn muốn.