ID bài viết : 00197437 / Sửa lần cuối : 18/04/2018

Làm cách nào để truy xuất các dịch vụ mạng?

  Nếu bạn chưa từng truy xuất dịch vụ mạng nào, hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Đảm bảo kết nối Internet tốt.
  2. Nhấn ENTER ở vùng Featured Apps (Ứng dụng nổi bật).
  3. Các dịch vụ mạng sẽ bắt đầu được truy xuất.

   LƯU Ý: Bạn cũng có thể nhấn ENTER trên biểu tượng Update Services (Cập nhật dịch vụ) trên Màn hình chính. Biểu tượng này chỉ xuất hiện khi có sẵn các dịch vụ mạng trên máy chủ.