ID bài viết : 00156561 / Sửa lần cuối : 15/09/2016

Hệ thống có chức năng làm tăng bass hoặc nốt cao không?

Hệ thống có chức năng làm tăng bass hoặc nốt cao không?

    Hệ thống này không có chức năng làm tăng chất lượng âm thanh.
    Hãy điều chỉnh chất lượng âm thanh, bass từ các thiết bị, máy nghe nhạc, hoặc ứng dụng mà bạn đang phát.