ID bài viết : 00147408 / Sửa lần cuối : 22/04/2016

Lỗi: một vấn đề mạng đã xảy ra, xuất hiện khi tôi bấm nút Netflix hoặc Google play trong khi phản chiếu hình ảnh.

    Lỗi: một vấn đề mạng đã xảy ra, xuất hiện khi tôi bấm nút phát lại Netflix hoặc Google trong phản chiếu hình ảnh.
    Trong khi phản chiếu hình ảnh, hủy kết nối TV khỏi điểm truy cập/bộ định tuyến mạng LAN không dây.
    Sau khi phản chiếu hình ảnh kết thúc, phải mất thời gian để TV kết nối với mạng không dây. Trong thời gian đó, thông báo lỗi này sẽ xuất hiện.
    Vì vậy, xin vui lòng đợi một chút trước khi nhấn nút Netflix hoặc Google play.

    LƯU Ý: Nếu TV được kết nối mạng bằng mạng LAN có dây, thông báo lỗi này sẽ không xuất hiện.