ID bài viết : 00140588 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Tôi không thể cập nhật hay tải xuống bất kì ứng dụng nào từ Google Play Store.

  Tôi không thể cập nhật hay tải xuống bất kì ứng dụng nào từ Google Play Store.

  Vui lòng thiết lập lại TV
  Để biết cách thiết lập TV, vui lòng tham khảo: Làm thế nào thiết lập lại TV Android?

  Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết bằng cách thiết lập lại TV, hãy làm theo các bước dưới đây.

  Xóa dữ liệu & bộ nhớ cache của Google Play Store sử dụng kết nối Wi-Fi thay vì  cáp Ethernet.

  1. Xóa dữ liệu trên ứng dụng Play Store:
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa
   2. Chọn Settings.
   3. Trong mục TV chọn Apps
   4. Trong mục System app chọn Google Play Store.
   5. Chọn Clear data và nhấn OK.
   6. Chọn Clear cache và nhấn OK.

  2. Tạm thời chuyển sang sử dụng mạng Wifi:
   Rút dây cáp Ethernet từ TV, và kết nối với Wi-Fi.
   Sau khi thực hiện theo các bước trên, phiên bản mới nhất của ứng dụng Google Play Store sẽ được cài đặt.