ID bài viết : 00147728 / Sửa lần cuối : 27/06/2016

Tôi không thể bật hoặc tắt máy ản với RM-LVR3.

Tôi không thể bật hoặc tắt máy ản với RM-LVR3.

    Khi bạn sử dụng nút nguồn của RM-LVR3 liên tục, nguồn của máy ảnh được kết hợp với RM-LVR3 có thể không hoạt động với RM-LVR3 cùng một lúc. Đợi khoảng 5 giây hoặc lâu hơn trước khi thử lại.

    Nguồn của máy ảnh có thể không hoạt động đồng thời với RM-LVR3 phụ thuộc vào môi trường xung quanh bạn hoặc nếu máy ảnh đặt cách xa RM-LVR3. Di chuyển gần với máy ảnh hơn và sử dụng nút nguồn.