ID bài viết : 00156141 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Đèn chỉ báo tín hiệu Bluetooth không sáng lên.

  Đèn chỉ báo tín hiệu Bluetooth không sáng lên.

  Kiểm tra xem các thao tác sau đây có hoạt động đúng cách không.

  1. Bấm và giữ MENU trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn BT Setting.
  3. Chọn BT Signal và sau đó nhấn ENTER.
   Đèn chỉ báo BLUETOOTH trên thiết bị sẽ sáng lên.