ID bài viết : 00155278 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Âm thanh từ ngõ ra optical có thể chứa nội dung bảo vệ bản quyền không?

    Âm thanh từ ngõ ra optical có thể chứa nội dung bảo vệ bản quyền không?

    Các tín hiệu mà xuất ra dưới sự bảo hộ quyền tác giả được gắn cờ là Copy Never.