ID bài viết : 00167297 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Khi phát lại các nội dung nhạc/video đã được lưu sang đĩa, âm thanh thỉnh thoảng bị nhảy, nhiễu, hoặc hình ảnh tạm thời bị đứng.

Khi phát lại các nội dung nhạc/video đã được lưu sang đĩa, âm thanh thỉnh thoảng bị nhảy, nhiễu, hoặc hình ảnh tạm thời bị đứng.

    Lưu các nội dung nhạc/video sang thẻ nhớ USB, và phát lại từ đó.

    LƯU Ý: Hãy tham khảo phần Xử lý sự cố trong sách hướng dẫn để có đầy đủ thông tin.