ID bài viết : 00167297 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Khi phát lại các nội dung nhạc/video đã được lưu sang đĩa, âm thanh thỉnh thoảng bị nhảy, nhiễu, hoặc hình ảnh tạm thời bị đứng.

Khi phát lại các nội dung nhạc/video đã được lưu sang đĩa, âm thanh thỉnh thoảng bị nhảy, nhiễu, hoặc hình ảnh tạm thời bị đứng.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Lưu các nội dung nhạc/video sang thẻ nhớ USB, và phát lại từ đó.

LƯU Ý: Hãy tham khảo phần Xử lý sự cố trong sách hướng dẫn để có đầy đủ thông tin.