ID bài viết : 00152913 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

LDAC có được hỗ trợ không?

LDAC có được hỗ trợ không?

  LDAC được hỗ trợ.

  Để phát lại âm thanh bằng LDAC, thực hiện các thiết lập như sau.

  1. Nhấn và giữ nút MENU trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn BT Setting.
  3. Chọn Audio Codec.
  4. Chọn Auto và sau đó nhấn ENTER.

  Nếu sử dụng LDAC để phát lại, bạn cũng phải thiết lập nó từ thiết bị kết nối. Để biết thêm về việc thiết lập LDAP từ các thiết bị kết nối, hãy tham khảo sách hướng dẫn dành cho các thiết bị kết nối và xác nhận quá trình thiết lập.