ID bài viết : 00139676 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho máy ảnh Bloggie / Webbie HD.

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho máy ảnh Bloggie / Webbie HD.

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của các sản phẩm được liệt kê trên trang này - những sản phẩm đã được phát hành vào tháng 10 năm 2015 hoặc trước đó

  QUAN TRỌNG: Hiệu suất không đảm bảo cho tất cả các máy tính

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Bloggie
  Dòng máy OS X v10.11
  (El Capitan)
  MHS-CM1
  MHS-CM3
  MHS-CM5
  MHS-FS1
  MHS-FS1K
  MHS-FS2
  MHS-FS2K
  MHS-FS3
  MHS-FS3K
  MHS-PM1
  MHS-PM5
  MHS-PM5K
  MHS-TS10
  MHS-TS20
  MHS-TS20K
  MHS-TS22
  MHS-TS55