ID bài viết : 00139617 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho máy chụp ảnh kỹ thuật số α (alpha).

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho máy chụp ảnh kỹ thuật số α (alpha).

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của các sản phẩm được liệt kê trên trang này - những sản phẩm đã được phát hành vào tháng 10 năm 2015 hoặc trước đó.

  QUAN TRỌNG: Hiệu suất không đảm bảo với tất cả các máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được đánh giá.

  Máy ảnh α E-mount

  Dòng máy OS X v10.11
  (El Capitan)
  ILCE-7
  ILCE-7M2
  ILCE-7R
  ILCE-7RM2
  ILCE-7S
  ILCE-7SM2
  ILCE-3000
  ILCE-3500J
  ILCE-5000
  ILCE-5100
  ILCE-6000
  NEX-3
  NEX-3N
  NEX-5
  NEX-5C
  NEX-5N
  NEX-5R
  NEX-5T
  NEX-6
  NEX-7
  NEX-C3
  NEX-F3

  Máy ảnh α A-mount
  Model OS X 10.11
  (El Capitan)
  DSLR-A200
  DSLR-A230
  DSLR-A280
  DSLR-A290
  DSLR-A300
  DSLR-A330
  DSLR-A350
  DSLR-A380
  DSLR-A390
  DSLR-A450
  DSLR-A500
  DSLR-A550
  DSLR-A560
  DSLR-A580
  DSLR-A700
  DSLR-A850
  DSLR-A900
  ILCA-77M2
  SLT-A33
  SLT-A35
  SLT-A37
  SLT-A55
  SLT-A55V
  SLT-A57
  SLT-A58
  SLT-A65
  SLT-A65V
  SLT-A77
  SLT-A77V
  SLT-A99
  SLT-A99V

  Loại ống kính máy ảnh
  Model OS X 10.11
  (El Capitan)
  ILCE-QX1
  ILCE-QX1L