ID bài viết : 00248449 / Sửa lần cuối : 28/07/2020

Cách thiết lập điện thoại thông minh làm điểm phát sóng cho truyền phát dữ liệu.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Hiện tại, bạn không thể thiết lập phát sóng trực tiếp bằng Network Setting Tool (Công cụ cài đặt mạng).

  Để sử dụng điện thoại thông minh làm điểm phát sóng, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Mở Network Setting Tool (Công cụ cài đặt mạng).
   • Đối với máy quay Handycam

    1. Từ máy tính, mở phần mềm PlayMemories Home.
    2. Kết nối máy ảnh và bật máy ảnh.
    3. Nhấp vào Tool (Công cụ).
    4. Nhấp vào Network Setting Tool (Công cụ cài đặt mạng)
   • Đối với máy quay Action Cam

    1. Từ máy tính, mở phần mềm ActionCam Movie Creator.
    2. Kết nối máy ảnh và bật máy ảnh.
    3. Nhấp vào Camera Settings (Cài đặt máy ảnh).

    4. Trong Camera Settings (Cài đặt máy ảnh), nhấp vào Camera Settings for Live Streaming (Cài đặt máy ảnh cho phát sóng trực tiếp).

  2. Trong màn hình Network Setting Tool (Công cụ cài đặt mạng), nhấp vào Next (Tiếp theo).

  3. Trong Streaming Services (Dịch vụ truyền phát), nhấp vào Connect (Kết nối).
   LƯU Ý: Đối với máy quay Action Cam, nhập Network name (SSID) (Tên mạng (SSID)) và Password (Mật khẩu) của điện thoại thông minh trước khi thiết lập Streaming Services (Dịch vụ truyền phát).

   • Bật tính năng điểm phát sóng của điện thoại thông minh.
   • Để tự động nhập Network name (Tên mạng), nhấp vào Choose (Chọn) và chọn tên mạng điện thoại thông minh từ danh sách.
  4. Nhập thông tin chi tiết tài khoản Ustream và nhấp vào Login (Đăng nhập), sau đó nhấp vào Allow (Cho phép).

  5. Truyền các cài đặt đến máy ảnh. Nhấp vào Transfer to camera (Truyền đến máy ảnh).

    

   LƯU Ý: Ustream không hỗ trợ độ phân giải 640x360.

  6. Trên màn hình Transfer the updated settings to the camera now? (Truyền các cài đặt đã cập nhật đến máy ảnh ngay bây giờ?) và Transfer completed. (Quá trình truyền hoàn tất.) , nhấp vào OK.

  7. Ngắt kết nối máy ảnh khỏi máy tính theo đúng cách.
  8. Để bắt đầu phát sóng:

   1. Trong MENU của máy ảnh, chọn Wireless (Không dây).
   2. Chọn Live Streaming (Phát sóng trực tiếp).
   3. Nhấn nút Record (Ghi hình) để bắt đầu/dừng phát sóng.

   LƯU Ý: Đối với máy quay Action Cam, hãy đến mục LIVE (TRỰC TIẾP) bằng cách nhấn NEXT (TIẾP THEO) sau đó nhấn nút Record (Ghi hình) để bắt đầu/dừng phát sóng.

   • Máy ảnh sẽ bắt đầu tìm điểm phát sóng điện thoại thông minh với chỉ báo PREP (CHUẨN BỊ) nhấp nháy trên màn hình.
   • Điện thoại thông minh có thể cần một ít thời gian để phát hiện ra máy ảnh. Sau khi phát hiện ra máy ảnh, kết nối sẽ hoàn tất và chỉ báo ONAIR (ĐANG PHÁT SÓNG) hiển thị.  

  Nếu màn hình hiển thị thông báo No Access Point Error (Lỗi Không có điểm truy cập) (NO AP), hãy thử làm theo các bước sau đây:

  • Khôi phục thiết bị về cài đặt gốc.
  • Cập nhật firmware của điểm truy cập/bộ định tuyến.
  • Thử điểm truy cập/bộ định tuyến khác.
  • Xác nhận các cài đặt NGÀY và THỜI GIAN của máy ảnh là đúng.
  • Nhập thông tin và cài đặt của tài khoản Streaming Services SNS để phát sóng.
  • LƯU Ý: Bằng cách cấu hình các cài đặt SNS, bạn có thể đăng bình luận qua các dịch vụ mạng xã hội khi bắt đầu phát video.

    • Các cài đặt kết nối cho Twitter hoặc Facebook.
    • Các bình luận bạn đăng lên.