ID bài viết : 00137801 / Sửa lần cuối : 22/12/2015

Số lượng thẻ Recommendation trong Discover đã bị giảm xuống còn một thẻ.

Số lượng thẻ Recommendation trong Discover đã bị giảm xuống còn một thẻ.

  Nếu bạn gặp phải triệu chứng hoặc thông báo này, hãy cập nhật phần mềm TV của bạn lên phiên bản mới nhất.
  Để biết cách cập nhật, tham khảo:  Hướng dẫn thực hiện cập nhật phần mềm.

  LƯU Ý:

  • Các thông báo lỗi:
   User needs to wait for generating recommended program hoặc
   To display Recommended for you, a system update is required.
  • Thông báo lỗi này thường hiển thị khi máy chủ đang chuẩn bị thông tin khuyến nghị, vì vậy vui lòng đợi một vài ngày để các thẻ Recommendation xuất hiện.
  • Discover thông thường hiển thị 3 hoặc 4 thẻ Recommendation.