ID bài viết : 00167159 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Menu điều chỉnh âm thanh và hình ảnh không thể hiển thị trong khi đang xem nội dung từ Amazon.

Menu điều chỉnh âm thanh và hình ảnh không thể hiển thị trong khi đang xem nội dung từ Amazon.

    Hiện tại, không có menu để điều chỉnh có thể hiển thị trong khi đang xem nội dung từ Amazon.
    Đây là đặc điểm kỹ thuật của ứng dụng phát lại Amazon.
    Bạn không thể thay đổi bất kì thiết lập hình ảnh hoặc âm thanh trong lúc đang xem các nội dung từ Amazon.