ID bài viết : 00139349 / Sửa lần cuối : 30/06/2016

TV Android bật khi sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng mặc dù tính năng khởi động từ xa được thiết lập sang Off (Tắt).

    TV Android bật khi sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng mặc dù tính năng khởi động từ xa được thiết lập sang Off (Tắt).

    Như là một phần của các hoạt động bình thường của một số ứng dụng, TV Android có thể chạy các hoạt động nền ngay cả khi TV đã tắt nguồn. Trong trường hợp như vậy, TV có thể được bật lên bằng thiết bị di động có hỗ trợ ứng dụng TV SideView hoặc ứng dụng Google Cast. Ngay cả khi tính năng khởi động từ xa bị vô hiệu hóa, các ứng dụng này vẫn sẽ cho phép TV được bật nguồn bằng một thiết bị di động.