ID bài viết : 00135245 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Sự khác nhau giữa NEX-5 và NEX-5N là gì?

Sự khác nhau giữa NEX-5 và NEX-5N.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Sự khác biệt chính là như sau.

Định dạng Phim
NEX-5N: AVCHD (50i/50p/25p) và MP4
NEX-3: AVCHD (50i) và MP4

Số lượng điểm ảnh hiệu quả của máy ảnh
NEX-5N: Xấp xỉ. 16,100,000 điểm ảnh
NEX-5: Xấp xỉ. 14,200,000 điểm ảnh

Tốc độ chụp liên tiếp
NEX-5N: 10 fps (*1)
NEX-5: 7 fps (*1)

Số lượng ảnh tĩnh khi sử dụng pin
NEX-5N: Xấp xỉ . 430 ảnh
NEX-5: Xấp xỉ. 330 ảnh


Hiệu ứng ảnh
NEX-5N: Có
NEX-5: (*2)

Peaking
NEX-5N: Có
NEX-5: (*2)

Photo Creativity
NEX-5N: Có
NEX-5: Không

Màn hình cảm ứng
NEX-5N: Có
NEX-5: No

Kính ngắm
NEX-5N: Có
NEX-5: Có (*3)

*1 Tự động lấy nét và phơi sáng tự động được cố định ở khung ảnh đầu tiên.
*2 Firmware của máy ảnh phải được nâng cấp.
*3 Kính ngắm điện tử gắn rời FDA-EV1S (bán riêng) không thể sử dụng được.