ID bài viết : 00134902 / Sửa lần cuối : 04/11/2015

Biểu tượng Facebook xuát hiện góc trên bên phải của chức năng Share. Làm sao tôi có thể gửi lên Facebook?

  Khi bạn đang làm điều gì đó với BRAVIA chẳng hạn như phát nhạc từ USB, bạn có thể chia sẻ nó bằng cách nhấn Tools trên điều khiển từ xa và chọn Share.


  Để đưa lên Facebook từ chức năng Share, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào Facebook từ chính Facebook widget. Bạn không thể đăng nhập trực tiếp vào Facebook từ Share.

  Sau khi đăng nhập thành công vào ứng dụng Facebook, bạn phải khởi chạy lại Share lần nữa.

  Bây giờ bạn sẽ có thẻ đăng lên Facebook từ Share bằng cách nhấn mũi tên UP trên điều khiển để tập trung vào Twitter, sau đó nhấn ENTER và chọn Facebook.

  Lưu ý:

  • Bạn sẽ phải đăng nhập lại vào Facebook lần nữa khi Facebook xác thực hết hạn (60 ngày).
  • Vui lòng lưu ý rằng USB/DLNA/phát lại phim internet thoát khi bạn khời chạy ứng dụng Facebook từ Share.