ID bài viết : 00137852 / Sửa lần cuối : 22/12/2015

Những thiết bị Android nào có thể kết nối được với máy chiếu di động?

Những thiết bị Android nào có thể kết nối được với máy chiếu di động?

    Các thiết bị Android với kết nối HDMI, kết nối MHL, hoặc tính năng phản chiếu hình ảnh Miracast có thể kết nối được với máy chiếu di động. Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị hoặc liên hệ với nhà sản xuất để biết được thiết bị Android của bạn có tính năng nào trong số này không.