ID bài viết : 00140157 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Tôi có thể tạo đĩa phim độ nét cao (HD) bằng cách sử dụng phần mềm PlayMemories Home không?

  Tôi có thể tạo đĩa độ nét cao (HD) bằng cách sử dụng phần mềm PlayMemories Home không?

  Phim HD có thể được ghi ra đĩa Blu-ray DVD. Trước khi tạo một Blu-ray hoặc DVD, tải về và cài đặt phiên bản mới nhất Phần mềm PlayMemories Home.

  Thông tin hoàn chỉnh về việc tạo đĩa Blu-ray hoặc DVD với chất lượng HD đã được cung cấp trên trang web Hỗ trợ PlayMemories Home:

  Tùy thuộc vào chế độ quay hình hoặc tỷ lệ khung hình của video HD, phần mềm sẽ tự động chuyển đổi chế độ ghi sang định dạng thích hợp. Tham khảo bảng dưới đây để biết thêm chi tiết.

  Đối với đĩa Blu-ray

  Chế độ ghi (Bit rate)

   Tỷ lệ khung

  PlayMemories Home
  3D recording (28Mbps) 60i/50i Không thay đổi chất lượng hình ảnh
  PS (28Mbps) 60p/50p Không thay đổi chất lượng hình ảnh


  Đối với đĩa DVD

  Chế độ ghi (Bit rate)

   Tỷ lệ khung

  PlayMemories Home
  3D recording (28Mbps) 60i/50i Chế độ ghi 2D Chuyển sang FH (17Mbps)
  PS (28Mbps) 60p/50p Chuyển sang FH (17Mbps) và 60i/50i
  FX (24Mbps) 60i/50i Chuyển sang FH (17Mbps)
  FX (24Mbps) 24p/25p Chuyển sang FH (17Mbps) và 60i/50i


  CHÚ Ý:

  • Khi tạo một đĩa DVD, các video đã được quay trong chế độ quay PS hoặc FX có thể mất một chút thời gian để ghi đĩa bởi vì cần phải chuyển đổi tỷ lệ bit rate của video.
  • Khi tạo đĩa DVD, các video đã được quay ở chế độ 3D bằng máy quay 3D tương thích sẽ không mất nhiều thời gian chuyển đổi video 3D sang 2D. Điều này  bởi những hình ảnh ghi lại với  ống kính bên trái của máy ảnh được lưu dưới dạng hình ảnh 2D.