ID bài viết : 00139389 / Sửa lần cuối : 16/04/2018

Ứng dụng Crackle bất ngờ bật lên trong khi đang phát lại video trên YouTube.

  Ứng dụng Crackle bất ngờ bật lên trong khi phát lại video trên YouTube.

  Chúng tôi đã lưu ý trong một số trường hợp, ứng dụng Crackle có thể tự động bật lên hoặc khởi động.

  Để giải quyết vấn đề này, hãy làm như sau:

  LƯU Ý: Nếu bạn không thể cập nhật ứng dụng Crackle, hãy tham khảo: Tôi không thể cài đặt hoặc cập nhật bất kỳ ứng dụng nào từ Google Play Store.

  QUAN TRỌNG: Bạn phải đăng nhập trên TV Android với một tài khoản Google để cập nhật bất kỳ ứng dụng từ Google Play store.

  Thực hiện theo các bước sau để tải về phiên bản mới nhất của ứng dụng Crackle.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Google Play store trong mục Apps
  3. Chọn Update.
  4. Chọn Crackle và cài đặt phiên bản mới nhất.

   Nếu bạn muốn các ứng dụng tự động cập nhật khi có sẵn phiên bản mới, hãy làm theo các bước trong ứng dụng Google Play store:
  5. Chọn Settings.
  6. Chọn My apps.
  7. Chọn Auto-update apps.
  8. Chọn Auto-update apps at any time.
    

  LƯU Ý: Chức năng tự động cập nhật có thể không hoạt động với tất cả các ứng dụng. Nó tuỳ thuộc vào nhà cung cấp ứng dụng đó quyết định liệu họ có muốn sử dụng tính năng này của Google hay không.