ID bài viết : 00152954 / Sửa lần cuối : 25/10/2016

"HDR" và "HDR Video" là gì?

"HDR" và "HDR Video" là gì?

    HDR:
    Viết tắt của High Dynamic Range, một định dạng video mới. Nó tạo ra nội dung với một loạt các thông tin độ sáng rộng hơn so với những gì mà các định dạng thông thường chứa đựng.

    HDR Video:
    Một chế độ hình ảnh để xem video với định dạng HDR.