ID bài viết : 00140150 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Hướng dẫn phát một tiêu đề hiện đang được ghi lại trên ổ cứng HDD

Hướng dẫn phát một tiêu đề hiện đang được ghi lại trên ổ cứng HDD

    1. Nhấn vào nút  Title List trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn nội dung được đánh dấu bằng biểu tượng ghi hình.