ID bài viết : 00140150 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Hướng dẫn phát một tiêu đề hiện đang được ghi lại trên ổ cứng HDD

Hướng dẫn phát một tiêu đề hiện đang được ghi lại trên ổ cứng HDD

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

  1. Nhấn vào nút  Title List trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn nội dung được đánh dấu bằng biểu tượng ghi hình.