ID bài viết : 00134348 / Sửa lần cuối : 04/11/2015

Lỗi: "Serious Error 5006 Contact Sony" xuất hiện khi đang thử Làm mới nội dung Internet.

Lỗi: Serious Error 5006 Contact Sony xuất hiện khi đang thử Làm mới nội dung Internet.

  Lỗi này có thể xảy ra nếu việc Làm mới nội dung Internet không hoàn tất thành công.

  LƯU Ý: Vì mỗi bước đại diện cho một giải pháp có thể giải quyết được vấn đề này, hãy kiểm tra tình trạng nội dung Internet sau khi hoàn tất mỗi bước.

  1. Thực hiện Làm mới nội dung Internet:
   A. Sử dụng remote đi kèm, nhấn nút HOME.
   B. Chọn Network.
   C. Chọn Refresh Internet Content.

  2. Nếu vấn đề vẫn không hết, thực hiện Làm mới nội dung Internet lần nữa.

  3. Nếu vẫn đề vẫn tồn tại, làm theo các bước sau đây để giải quyết kết nối Internet:

   A. Đảm bảo kết nối Internet đang hoạt động được kết nối đúng cách bằng một bộ định tuyến có dây, wireless bridge, hoặc bộ chuyển đổi không dây.
   B. Thiết lập lại thiết bị mạng, chẳng hạn như modem cáp, bộ định tuyến có dây/không dây bằng cách cung cấp nguồn Off và On, sau đó cố gắng Làm mới nội dung Internet.
   C. Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, đợi một lát và thử Làm mới nội dung Internet lần nữa.
   D. Đảm bảo tốc độ Internet đáp ứng được các đặc điểm kĩ thuật tối thiểu được đề nghị 2.5Mb cho nội dung độ nét tiêu chuẩn (SD) và 10Mb cho nộ dung độ nét cao (HD).

   LƯU Ý: Để kiểm tra tốc độ kết nối Internet, kết nối LAN cần được ngắt kết nối từ mặt sau của thiết bị BIV và kết nối với một máy tính. Để được hỗ trợ hoặc giải đáp các câu hỏi liên quan đến các công cụ cần thiết để kiểm tra tốc độ kết nối Internet trên máy tính, hãy liên hệ nhà sản xuất máy tính hoặc Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).