ID bài viết : 00137847 / Sửa lần cuối : 22/12/2015

Các tùy chọn có sẵn khác cho việc kết nối bên cạnh việc sử dụng Wi-fi là gì?

    Các tùy chọn có sẵn khác cho việc kết nối bên cạnh việc sử dụng Wi-fi là gì??

    Máy chiếu di động HD hỗ trợ kết nối bằng cách sử dụng một cáp HDMI đến Mini-HDMI (không đi kèm).

    LƯU Ý: Máy chiếu di động HD được đi kèm một dây cáp USB, một bộ chuyển đổi từ HDMI sang Mini-HDMI, và một chân đế máy chiếu. Bộ chuyển đổi HDMI sang Mini-HDMI cho phép bạn kết nối dây cáp HDMI tiêu chuẩn (không đi kèm) sang máy chiếu di động HD.