ID bài viết : 00140656 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Mặc dù đã thay đổi các thiết lập hiệu ứng thông qua bộ lọc thông cấp (low pass filter) nhưng chất lượng hình ảnh vẫn không có sự khác biệt.

Mặc dù đã thay đổi các thiết lập hiệu ứng thông qua bộ lọc thông cấp (low pass filter), nhưng chất lượng hình ảnh vẫn không có sự khác biệt.

    Tùy vào chủ thể, bạn có thể không đạt được hiệu quả mong muốn.

    Ngoài ra, nếu bạn tăng giá trị khẩu độ đến một mức độ nhất định, độ sắc nét của các đối tượng tinh vi như những chiếc lá sẽ bị mất do hiện tượng nhiễu xạ.
    Khi chụp ảnh, không nên tăng giá trị khẩu độ quá nhiều cũng như khẩu độ mở để làm mờ xóa phông nền.

    CHÚ Ý: Sự khác biệt không rõ ràng lắm trên giấy in khổ A3 hoặc nhỏ hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên xem các hình ảnh trên một màn hình lớn.