ID bài viết : 00137797 / Sửa lần cuối : 22/12/2015

Khi cố gáng đăng nhập vào NetFlix trên TV BRAVIA, các ứng dụng sẽ không nhớ chi tiết đăng nhập của tôi.

Khi cố gáng đăng nhập vào NetFlix trên TV BRAVIA, các ứng dụng sẽ không nhớ chi tiết đăng nhập của tôi.

    Một cập nhật phần mềm khắc phục vấn đề này đã được phát hành. Hãy kiểm tra phiên bản phần mềm của TV của bạn có phải là PKG2.613.0052PAA/PKG2.599.0051PAB hoặc cao hơn.  

    Làm cách nào để thực hiện Cập nhật Firmware/Phần mềm dành cho TV BRAVIA của tôi?

    Nếu bạn vẫn gặp các vấn đề với việc thiết lập của bạn hoặc không thể kết nối với Netflix, vui lòng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi theo số 1300 137 669 hoặc qua trang hỗ trợ https://www.sony.com.au/section/contactus