ID bài viết : 00147410 / Sửa lần cuối : 22/04/2016

Trong khi xem Netflix trên TV Android, phụ đề đột nhiên biến mất.

Trong khi xem Netflix trên TV Android, phụ đề đột nhiên biến mất.

    Tạm thời dừng lại và sau đó tiếp tục phát lại để phục hồi phụ đề.