ID bài viết : 00139388 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

TV Android hiển thị màn hình AMP khi chuyển sang đầu vào HDMI khác.

TV Android hiển thị màn hình AMP khi chuyển sang đầu vào HDMI khác.

  Khi một amp được kết nối với TV Android bạn chuyển sang bất kỳ đầu vào HDMI nào như trong hình minh họa dưới đây, màn hình amp có thể sẽ được hiển thị thay vì các thiết bị nguồn HDMI bạn đã chọn.

  Image

  [1] TV
  [2] AMP
  [3] Thiết bị nguồn HDMI  (ví dụ như đầu đĩa Blu-ray )

  Để xem các thiết bị nguồn HDMI, hãy làm theo một trong các bước dưới đây:

  Thông qua menu HOME

  1. Trên điều khiển từ xa IR , nhấn nút HOME. 
  2. Dưới mục Inputs, chọn thiết bị nguồn HDMI

   


  Thông qua menu INPUT

  1. Trên điều khiển từ xa IR, nhấn nút INPUT.
  2. Chọn thiết bị nguồn HDMI.