ID bài viết : 00132346 / Sửa lần cuối : 27/10/2017

Hướng dẫn làm sạch miếng nút tai của tai nghe.

    Hướng dẫn làm sạch miếng nút tai của tai nghe.

    Một vài vật bên ngoài (chẳng hạn như ráy tai, vv...) có thể tích lũy trong miếng nút tai, làm giảm chất lượng âm thanh.

    Khi vấn đề này xảy ra, hãy làm sạch nút tai với một dụng cụ thổi, vv..., bằng cách tháo nút tai như bên dưới:
    Image

    Lưu ý: Không được dùng bút hay kim gút sắc nhọn vì có thể làm hỏng màn chắn hoặc các bộ phận bên trong.