ID bài viết : 00132725 / Sửa lần cuối : 09/07/2020

Android TV không thể kết nối với mạng ngay cả khi cài đặt mạng được thiết lập đúng.

  Nếu Android TV không thể kết nối với mạng ngay cả khi cài đặt Mạng được thiết lập đúng , hãy làm theo các bước dưới đây.

  Nếu kết nối bằng LAN Có dây

  1. Thay đổi cài đặt của Wi-Fi tích hợp về Off (Tắt).
   1. Trên điều khiển từ xa hồng ngoại đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Trong danh mục Settings (Cài đặt), chọn Settings (Cài đặt).
   3. Trong danh mục Network& Accessories (Mạng & Phụ kiện), chọn Network (Mạng).
   4. Chọn cài đặt Advanced (Nâng cao) .
   5. Chọn Built-in Wi-Fi (Wi-Fi cài sẵn).
   6. Chọn Off (Tắt).
  2. Thử kết nối lại với mạng.

  Nếu kết nối bằng Wi-Fi

  1. Rút phích cắm dây điện.
  2. Cắm dây điện trở lại.
  3. Thử kết nối lại với mạng.