ID bài viết : 00140665 / Sửa lần cuối : 16/04/2018

Không thể hiển thị các tập tin PDF trong Trình duyệt Internet (Trình duyệt Opera).

  Vì Trình duyệt Internet (Trình duyệt Opera) không hỗ trợ tập tin PDF nên khi bạn mở một tập tin PDF, màn hình trắng sẽ xuất hiện.
  Hãy nhấn nút BACK (TRỞ LẠI) để trở về trang trước.

  Sự cố này sẽ được khắc phục với Android OS7(Nougat). Hãy tiến hành cập nhật phần mềm.
  Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo: Cách cập nhật phần mềm.

  Bạn cũng có thể xem PDF bằng cách mở PDF trên điện thoại thông minh và hiển thị màn hình của điện thoại thông minh trên Tivi.
  Để tìm hiểu cách hiển thị màn hình điện thoại thông minh trên Tivi, hãy tham khảo:
  Cách phát lại nội dung được lưu trữ trong thiết bị di động trên màn hình Tivi.