ID bài viết : 00152958 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Khi tôi khởi chạy ứng dụng Netflix, ứng dụng đột ngột đóng lại.

Khi tôi khởi chạy ứng dụng Netflix, ứng dụng đột ngột đóng lại.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu ứng dụng Netflix đóng đột ngột sau khi đang khởi chạy, hãy thử như sau.

 1. Xóa dữ liệu ứng dụng dành cho Netflix.
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.    
  2. Chọn Settings.   
  3. Chọn Apps trong mục TV.   
  4. Chọn System app.
  5. Chọn Netflix.
  6. Chọn Clear data.
  7. Chọn OK.

 2. Sau khi xóa dữ liệu của ứng dụng Netflix, hãy thử đăng nhập lần nữa.