ID bài viết : 00132731 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

Tại sao bị lỗi khi đăng nhập vào Youtube từ TV?

  Lỗi khi đăng nhập YouTube từ TV.

  Vấn đề này có thể xảy ra do sự thay đổi của YouTube API. Để đăng nhập vào YouTube từ TV, cần phải tạo một kênh YouTube bằng tài khoản của bạn trước khi sử dụng.

  Tạo kênh YouTube dành cho tài khoản của bạn trên máy tính (sử dụng trình duyệt internet):
  Quan trọng: Đảm bảo bạn đã có Tài khoản YouTube hoặc Google.

  Lưu ý: Giao diện YouTube hoặc chuyển hướng có thể thay đổi trong lương lai và khác với hướng dẫn hiện tại bên dưới. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo YouTube Help.

  1. Đi đến trang chủ YouTube.

  2. Nhấp vào Sign in ở góc trên bên phải.

   Image

  3. Đăng nhập vào YouTube bằng địa chỉ mail của bạn hoặc tên và mật khẩu YouTube.

   Image

  4. Nhấp vào tên tài khoản YouTube của bạn để hiển thị các tùy chọn thiết lập, sau đó nhấp vào Settings.
   Để tạo kênh dành cho tài khoản của bạn, nhấp vào Create a channel trên Overview.


   Image

  5. Thiết lập tài khoản YouTube và kênh của bạn, sau đó nhấn Next.
   Lưu ý: Một khi bạn đã thiết lập tài khoản của bạn, không thể thay đổi nó được nữa.

   Image

  6. Sau khi kênh đã được thêm vào thành công, nhấp vào All done.

   Image

  Trên TV của bạn:
  Quan trọng: Đảm bảo Tv của bạn đã được kết nối mạng.

  1. Đi đến menu Internet Content và nhấp vào YouTube.
  2. Đăng nhập vào YouTube bằng:
   - Địa chỉ mail đầy đủ và mật khẩu YouTube
   - Tài khoản Google và mật khẩu YouTube
   - Tài khoản YouTube và mật khẩu YouTube