ID bài viết : 00132739 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

Hướng dẫn gửi và phát lại nội dung sang TV từ máy tính Windows 8.

Gửi nội dung và phát lại sang TV từ máy tính Windows 8.

  Vui lòng thực hiện các bước sau đây:

  1. Kết nối cả máy tính Windows 8 và TV đến mạng tại nhà cùng SSID.
  2. Đi đến màn hình Desktop của máy tính Windows 8.
   Tại màn hình Windows Start, xác định tile Windows Desktop.

   Image

   Nếu bạn không thể xác định biểu tượng Desktop, nhấn tổ hợp phím Windows Logo + D.
   Tổ hợp phím tắt này sẽ khởi chạy Desktop.
  3. Khởi chạy Windows Media Player (Start menu → All programs → Windows Media Player) và chọn một vài nội dung (hình ảnh hoặc phim). Nhấp phải và chọn Play toBRAVIA.
   Nội dung đã chọn sẽ được hiển thị trên màn hình TV.