ID bài viết : 00132743 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

Có thể sử dụng bộ chuyển đổi USB LAN không dây của nhà sản xuất khác với thiết bị LAN-Ready không dây của Sony® không?

    Sử dụng bộ chuyển đổi USB LAN không dây của nhà sản xuất khác với thiết bị LAN-Ready không dây của Sony®.
    Khi kết nối với Internet qua thiết bị wireless, chỉ có bộ chuyển đổi mạng LAN không dây UWA-BR100 được hỗ trợ sử dụng được với BRAVIA® HDTV hoặc các sản phẩm video gia đình của Sony® khác.