ID bài viết : 00135042 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

TV hỗ trợ định dạng Video và Video HD nào?

  Định dạng Video và Video HD TV hỗ trợ.
   Các định dạng tập tin Video
  Cổng Input/Output /support/attachments/368227/c1.jpgCOMPONENT IN1 / /support/attachments/368227/c1.jpg 3 Định dạng hỗ trợ:
  1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
  /support/attachments/368227/c1.jpgCOMPONENT IN2 Định dạng hỗ trợ:
  1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
  HDMI IN1,2,3,4
  (HDMI IN4: chỉ dành cho KLV-52/46/40/32V550A/KLV-40S550A)
  Video:
  1080/24p, 1080p, 1080i, 576p, 576i, 480p, 480i
  USB Phát lại USB Video:
  MPEG1 (các tập tin với đuôi mở rộng ".mpg")