ID bài viết : 00135042 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

TV hỗ trợ định dạng Video và Video HD nào?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Định dạng Video và Video HD TV hỗ trợ.
 Các định dạng tập tin Video
Cổng Input/Output /support/attachments/368227/c1.jpgCOMPONENT IN1 / /support/attachments/368227/c1.jpg 3 Định dạng hỗ trợ:
1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
/support/attachments/368227/c1.jpgCOMPONENT IN2 Định dạng hỗ trợ:
1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
HDMI IN1,2,3,4
(HDMI IN4: chỉ dành cho KLV-52/46/40/32V550A/KLV-40S550A)
Video:
1080/24p, 1080p, 1080i, 576p, 576i, 480p, 480i
USB Phát lại USB Video:
MPEG1 (các tập tin với đuôi mở rộng ".mpg")