ID bài viết : 00135045 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Những định dạng video codec nào hỗ trợ phát lại qua MHL (Mobile High-Definition Link)?

Định dạng video codec hỗ trợ cho việc phát lại qua MHL (Mobile High-Definition Link).

    Định dạng hỗ trợ phát lại qua MHL tùy vào đặc điểm kỹ thuật của điện thoại, có nghĩa là nó sẽ tuân theo những gì được hỗ trợ bởi đặc tính kỹ thuật của điện thoại. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng hoặc sách hướng dẫn sử dụng của điện thoại di động .