ID bài viết : 00135049 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Bộ chuyển đổi USB mạng LAN không dây (UWA-BR100) trở nên nóng.

Bộ chuyển đổi USB mạng LAN không dây (UWA-BR100) trở nên nóng.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tùy theo điều kiện hoạt động, nhiệt độ bề mặt của Bộ chuyển đổi USB mạng LAN không dây (UWA-BR100) có thể trở nên nóng. Mặc dù không có nguy cơ gây bỏng dưới điều kiện hoạt động bình thường, nhưng hãy chú ý với trẻ em hoặc những người có làn da yếu.