ID bài viết : 00135049 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Bộ chuyển đổi USB mạng LAN không dây (UWA-BR100) trở nên nóng.

Bộ chuyển đổi USB mạng LAN không dây (UWA-BR100) trở nên nóng.

    Tùy theo điều kiện hoạt động, nhiệt độ bề mặt của Bộ chuyển đổi USB mạng LAN không dây (UWA-BR100) có thể trở nên nóng. Mặc dù không có nguy cơ gây bỏng dưới điều kiện hoạt động bình thường, nhưng hãy chú ý với trẻ em hoặc những người có làn da yếu.