ID bài viết : 00135052 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Tại sao nội dung web không thể hiển thị đúng hoặc thông báo giới hạn bộ nhớ xuất hiện?

Nội dung Web không thể hiển thị đúng khi so sánh với máy tính hoặc thông báo giới hạn bộ nhớ xuất hiện.

    TV có bộ nhớ và các chức năng ít hơn khi so sánh với máy tính vì vậy nó không hỗ trợ được các tính năng đã cung cấp bởi dịch vụ Intrenet nhất định hoặc plug-in (vì dụ như Flash Player) và Java applet.

    Thông báo này là một dấu hiệu cho thấy các trang web đang được truy cập chiếm quá nhiều bộ nhớ.

    Nếu nội dung tương tự có sẵn từ kênh BRAVIA® Internet Video hoặc widget, chúng tôi khuyên bạn nên xem chúng từ đó thay vì trên trình duyệt Internet. Một vài ví dụ trong số này là các trang web mạng xã hội Facebook®, phim YouTube® hoặc các phim Netflix® theo yêu cầu.