ID bài viết : 00135054 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Tại sao thông báo lỗi hiển thị khi thử tạo đĩa bằng PlayMemories Home?

Thông báo lỗi hiển thị khi thử tạo đĩa bằng PlayMemories Home.

  Ứng dụng dành cho các sản phẩm sau đây:
  - PlayMemories Home (Phiên bản Lite) Phiên bản.1.*.**
  - PlayMemories Home Phiên bản.1.*.**
  - PlayMemories Home Phiên bản.2.*.**


  Giải pháp khác nhau tùy theo thông báo lỗi.
  Hãy chọn giải pháp của bạn tương ứng với thông báo lỗi có thể được liệt kê theo danh sách dưới đây.

  Thông báo Cannot detect a drive to write to. hiển thị.
  Lưu ý rằng ngay cả khi máy tính của bạn đọc được đĩa Blu-ray Disc hoặc DVD, có một vài ổ đĩa không hỗ trợ ghi đĩa.
  Tương tự, thỉnh thoảng hiện tượng này có thể cải thiện cập nhật đầu ghi DVD/Blu-ray Disc lên phiên bản mới nhất.
  Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ nhà sản xuất máy tính.

  Thông báo Some of the selected media files will not be written to the disc because they are in file formats that are not supported hiển thị.
  Một vài tập tin hình ảnh bạn thử ghi đĩa không được hỗ trợ bởi tính năng Tạo đĩa PlayMemories Home. Tính năng Tạo đĩa PlayMemories Home chỉ hỗ trợ định dạng hình ảnh (tập tin mở rộng) sau đây.
  (Vui lòng kiểm tra các tập tin mở rộng, nhấp chuột phải vào hình ảnh và chọn property.)
  • AVCHD/BD Create Discs ...... mts, m2ts
  • DVD-Video Create Discs ...... mts, m2ts, m2t, mpg

  Thông báo Cannot write to this disc hiển thị.
  Các nguyên nhân có thể như sau:
  1. Vết trầy xước và vết bẩn trên đĩa, đĩa bị biến dạng.
  2. Nếu đĩa đã được định dạng trên máy tính.
  3. Nếu đĩa, chẳng hạn như BD-R và DVD-R, đã được sử dụng rồi không không hỗ trợ ghi thêm.
  4. Nếu đĩa bạn đang sử dụng khác với đĩa có thể ghi được trong PlayMemories Home.

  Thông báo Cannot start due to lack of space in which to store the temporary file. hiển thị.
  Không có đủ không gian trống để lưu tạm thời thông tin cần thiết để tạo đĩa.
  Hãy tăng dung lượng trống trên ổ đĩa đích để lưu tập tin tạm thời, hoặc thay đổi ổ đĩa đích để một ổ đĩa với đủ dung lượng trống để lưu tập tin tạm thời.
  Để thay đổi điểm đến của các tập tin tạm thời, trong cửa sổ Create Discs vui lòng chọn General trong SettingsBrowse trong Location for temporary files.
  Vui lòng thay đổi điểm đến của các tập tin tạm thời trong cửa sổ mà sẽ được hiển thị.

  Thông báo Unsupported disc hiển thị.
  Nếu bạn đang sử dụng máy quay DVD, vui lòng kiểm tra các điểm sau
  • Nếu ổ đĩa không được hoàn thành, vui lòng hoàn thành nó với máy quay.
  • Nếu máy quay không được kết nối với máy tính qua USB với đĩa bên trong, vui lòng gỡ đĩa khỏi máy quay và lắp vào lại.
  • Kiểm tra nếu bạn có thể duyệt các nội dung đĩa trong Windows Explorer.